Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

DLA DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

DLA DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA działa w lokalu nr 120 przy ul. Ciołka 13 oraz w lokalu nr 13 przy ul. Adamieckiego 3 w Warszawie. Możliwy jest także dojazd do klienta w ramach umówionych wizyt domowych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie wymaga rejonizacji. Jest niepubliczną placówką oświatową, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Terapia grupowa „Pokonaj swój lęk”

Zapraszamy do grupy terapeutycznej dla osób, które odczuwają lęk i niepokój w różnych sytuacjach życiowych i chcą poznać sposoby radzenia sobie ze stresem oraz przezwyciężania własnych słabości.

Grupa terapeutyczna dla uzależnionych

Trwa rekrutacja do grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Pomagamy przepracować trudne doświadczenia związane z „biografią uzależnienia” i jego konsekwencjami.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA działa w lokalu nr 120 przy ul. Ciołka 13 oraz w lokalu nr 13 przy ul. Adamieckiego 3 w Warszawie. Możliwy jest także dojazd do klienta w ramach umówionych wizyt domowych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie wymaga rejonizacji. Jest niepubliczną placówką oświatową, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Terapia grupowa „Pokonaj swój lęk”

Zapraszamy do grupy terapeutycznej dla osób, które odczuwają lęk i niepokój w różnych sytuacjach życiowych i chcą poznać sposoby radzenia sobie ze stresem oraz przezwyciężania własnych słabości.

Grupa terapeutyczna dla uzależnionych

Trwa rekrutacja do grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Pomagamy przepracować trudne doświadczenia związane z „biografią uzależnienia” i jego konsekwencjami.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA działa w lokalu nr 120 przy ul. Ciołka 13 oraz w lokalu nr 13 przy ul. Adamieckiego 3 w Warszawie. Możliwy jest także dojazd do klienta w ramach umówionych wizyt domowych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie wymaga rejonizacji. Jest niepubliczną placówką oświatową, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

*

W celu zapewnienia kompleksowej pomocy współpracujemy z licznymi instytucjami np. PCPR, MOPS, Sądy, Policja, placówki ZOZ, organizacje pozarządowe.

*