Nasi specjaliści

Kadrę Poradni ARKA stanowią doświadczeni specjaliści, którzy przez cały czas rozwijają i pogłębiają swoje kompetencje zawodowe. Prezentują wysoką kulturę osobistą, a w kontaktach z Pacjentami wykazują empatię i wrażliwość psychologiczną, są otwarci na ich potrzeby i oczekiwania. Starają się profesjonalnie i efektywnie pomagać w rozwiązywaniu różnych problemów. W trakcie spotkań terapeutycznych nasi Klienci mogą m.in. nauczyć się konstruktywnego kierowania swoim życiem i rozwojem, a napotykane trudności traktować jako zadania do wykonania.
Specyfiką naszej Poradni jest szeroka oferta profesjonalnej pomocy, skierowanej zarówno do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, młodzieży szkół średnich, studentów, jak i osób dorosłych, całych rodzin, a także seniorów.

Pracownicy Poradni

Andrzej Traczyk

Dyrektor Poradni, psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Posiada m.in. certyfikat z zakresu muzykoterapii grupowej w psychiatrii i psychoterapii. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi i młodzieżą jak i z dorosłymi. Prowadzi różne rodzaje terapii, również z osobami z nerwicą, depresją, mającymi trudności w relacjach interpersonalnych, zajmuje się także problemami uzależnień. Współpracował z prof. Zbigniewem Zaborowskim w prowadzeniu badań nad rozwojem teorii samoświadomości i powiązaniem jej z zagadnieniami relacji interpersonalnych.

Ewa Ślarzyńska

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny.
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (kierunek: pedagogika specjalna ze specjalnością pedagogika korekcyjna).
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Kompetencje zawodowe rozwijała w trakcie zatrudnienia w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkole podstawowej. Ponadto uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej. Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel dyplomowany. Prowadzi diagnozę i terapię specyficznych trudności w uczeniu się, takich jak dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia.

Ewa Szmerdt-Sisicka

Lekarz medycyny, specjalista psychiatrii drugiego stopnia, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w szpitalu psychiatrycznym oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Jest konsultantem – psychiatrą dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia.

Ewa Piesiewicz-Grzonkowska

Dr n. med., specjalista pediatrii, specjalista psychiatrii dziecięcej, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz na oddziałach psychiatrii dziecięcej w warszawskich szpitalach i poradniach zdrowia psychicznego na terenie Warszawy i okolic. Jest konsultantem – psychiatrą dla dzieci i młodzieży.

Joanna Burzyńska

Pedagog specjalny – oligofrenopedagog, ukończyła podyplomowe studia logopedyczne na Wydziale Humanistycznym UKSW. Pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu, a także zajmuje się terapią mowy i jąkania.

Henryk Orłowski

Nauczyciel dyplomowany, instruktor korektywy, nauczyciel wychowania fizycznego. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego – magisterskie studia wyższe, kierunek wychowanie fizyczne oraz studia podyplomowe w zakresie fizjoprofilaktyki i korektywy. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi gimnastykę korekcyjną.