Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

DLA DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

STRONA W BUDOWIE

Wszechstronna pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci, młodzieży i rodziców:

 • Diagnoza i terapia trudności szkolnych, m.in. dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju, zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Ocena dojrzałości szkolnej
 • Odroczenie realizacji obowiązku szkolnego
 • Nauka w warunkach edukacji domowej
 • Terapia korekcyjno-kompensacyjna
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych
 • Terapia rodzinna
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych
 • Terapia rodzinna
 • Konsultacje psychologiczne
 • Konsultacje u lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży

Psychoterapia i pomoc w rozwiązywaniu problemów dla dorosłych:

 • Depresja, nerwica, zaburzenia lękowe
 • Trudności w relacjach partnerskich
 • Sytuacje kryzysowe, utrata bliskiej osoby, wypadek
 • Stres zawodowy
 • Poprawa funkcjonowania społecznego, lepsze relacje osobiste i zawodowe
 • Efektywniejsze wykorzystanie własnego potencjału intelektualnego i psychicznego
 • Odzyskanie lub podwyższenie satysfakcji z życia
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych
 • Poradnictwo rodzinne i terapia
 • Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne dla dorosłych

KONTAKT

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
01-445 Warszawa, ul. Ciołka 13
I piętro, lokal 120
kom.: 668 427 190, 600 215 270
e-mail: arka@poradniaarka.pl