Warsztaty i szkolenia

Poradnia ARKA serdecznie zaprasza na warsztaty organizowane dla osób indywidualnych, firm i placówek oświatowych. Zajęcia odbywają się w wynajętych przez Poradnię pomieszczeniach (np. sale konferencyjne), w pomieszczeniach placówek oświatowych lub na terenie firm które organizują warsztaty dla swoich pracowników.

Tematyka warsztatów

  • Aktywizacja seniorów „Moja druga młodość”
  • Grupa terapeutyczna „Pokonaj swój lęk”
  • Grupowa terapia uzależnień
  • Warsztaty terapii zajęciowej
  • Trening asertywności
  • Warsztaty komunikacji interpersonalnej
  • Trening umiejętności społecznych
  • Muzykoterapia indywidualna i grupowa
  • Socjoterapia dla dzieci i młodzieży
  • Warsztaty i szkolenia dla firm i placówek oświatowych